Epigenètica i Neurodesenvolupament

Dins el context de la formació Bases relacionales, biológicas y transgeneracionales de la psicopatología y la psicoterapia que s'imparteix a l'Aula de Cintrapsicologia, el dissabte 14 de desembre presentem el mòdul Epigenètica i Neurodesenvolupament.

 

Modulo 3