Amb una dilatada experiència docent prèvia a la universitat i dins l’àmbit de la recerca, actualment organitzo i participo en cursos, tallers i activitats formatives diverses, i sóc coordinadora docent a l’Aula de Cintrapsicologia. www.cintrapsicologia.com / facebook/aulacintrapsicologia