Presentacion libro Alibri

Eugènia Monrós és coautora en aquest llibre compilat per Ramón Mon en el que participem un grup de psicoanalistes i psicoterapeutes relacionals.
Publicat per Ágora Relacional en cooedició amb l'Institut Català Donald W. Winnicott (ICW).